top of page
Logo.png

ACTIVITY

ปลูกป่าทดแทนเฉลิมพระเกียรติ'10-19

จัดแสดงสินค้างานสถาปนิก'19

อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ร่วมกับบริษัทในเครือ สี่พระยากรุ๊ป

วันที่ 1-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าท่าฤทธิ์-ลำทองหลาง-ลำพญากลาง
บ้านหนองจอกสามัคคี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Element_03.png
bottom of page